Prissättning - Ny bok av Mathias Cöster

15 november 2013

Mathias Cöster, lärare och forskare vid Campus Gotland släpper i dagarna en bok om prissättning på Studentlitteratur.

Boken som är skriven tillsammans med kollegor vid Uppsala och Linköpings universitet presenterar hur prismodeller är ett koncept för att förstå och definiera olika dimensioner av prissättning. Vidare hur prismodeller behöver relatera till den affärsmodell som de är en del av och hur de påverkar och påverkas av den affärsekologi som organisationen är en del av.

Mer information om boken finns på Studentlitteraturs hemsida:

https://www.studentlitteratur.se/#37802-01

Senast uppdaterad: 2021-02-04