Kulturvårdsstudenter prisas för examensarbete

15 november 2013

Fredrik Berg och Henrik Nilsson, nyutexaminerade studenter i kulturvård vid Uppsala Universitet Campus Gotland, har tilldelats Energi- och Miljötekniska Föreningens Stiftelsers Stipendiepris 2013 för en artikel baserad på deras examensarbeten.

Examensarbetena utfördes som del av arbetet inom Energimyndighetens forskningsprogram Spara och Bevara och i samarbete med Norsk Institutt for Kulturminneforskning. Examensarbetena, liksom den belönade artikeln, behandlar energideklarationssystemens risker för äldre byggnader i Sverige respektive Norge. Artiklen kommer att publiceras i föreningens tidsskrift Energi och Miljö.

Energi- och Miljötekniska Föreningen jury ansåg att artikeln belyser ett allmängiltigt ämne som normalt inte beaktas inom branschen, varför den välkomnades som ett steg i att bredda perspektivet på energifrågor, varsamhet och det ansvar som föreligger alla i att tillvarata vårt byggda kulturarv i samband med att moderna energinormer ska efterlevas. 

Senast uppdaterad: 2021-02-04