Ny toppnotering i sökstatistiken för Uppsala universitet

17 april 2014

Antalet sökande till Uppsala universitet fortsätter att öka efter fjolårets jätteökning och bildandet av Campus Gotland. 92 368 unika personer har sökt till höstens kurser och program vid Uppsala universitet – troligtvis den högsta siffran någonsin i Sverige.

Sett till hela landet är antalet sökande 390 970. 2,4 procent fler än till höstterminen 2013. Samtidigt har antalet sökande till Uppsala universitet ökat med 5,8 procent.

Sedan 2008 har antalet sökande till Uppsala universitet ökat för varje år och totalt sett mer än fördubblats. Då var siffran 42 677 – nu 92 368. Årets siffra är den högsta siffra som finns noterad för något svenskt lärosäte i UHR:s statistik (som sträcker sig tillbaka till 2008) men troligtvis också den högsta någonsin i Sverige.

– Det är förstås roligt att vi har så många sökande och att Uppsala universitet är ett attraktivt lärosäte. Det är också väldigt glädjande att Campus Gotland ökar i popularitet. Samidigt är det tråkigt att vi tvingas skära ner på antalet utbildningsplatser eftersom vi får ett minskat uppdrag från regeringen, säger Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet.

Antalet unika sökande till kurser och program som räknas till Campus Gotland är i år 21 596, en ökning med 3,5 procent jämfört med höstterminen 2013 (20 858). Motsvarande siffra för Uppsala är 78 827, en ökning med 8,4 procent (72 686).

Här är Uppsala universitets mest populära sökalternativ (2013 års siffror i parentes):

  • Juristprogrammet – 7 664 (6 878)
  • Ekonomie kandidatprogram – 5 922 (5 701)
  • Läkarprogrammet – 5 886 (5 149)
  • Psykologprogrammet – 4 829 (4 477)
  • Socionomprogrammet – 3 350 (3 074)

Vid Campus Gotland är det följande sökalternativ som är populärast:

  • Ledarskap och coaching – ett modernt sätt att handleda, 7,5 hp – 3 171
  • Projektledning, 7,5 hp – 2 413
  • Nätbaserad juridisk översiktskurs, 7,5 hp – 2 151
  • Ledarskap och gruppdynamiska perspektiv, 7,5 hp – 1 792
  • Processledning, 7,5 hp – 942

Här kan du läsa om tidigare års ansökningsstatistik: