Nya campuskort

17 mars 2016

Uppsala universitet inför under perioden hösten 2015–våren 2016 ett nytt campuskort – ett obligatoriskt passerkort för universitetets samtliga campus.

Kortet kommer att införas gradvis vid alla campus. De nya campuskorten används precis som dagens grå passerkort och kortet kommer initialt att innehålla samma funktioner.

Successivt kommer nya funktioner att kopplas till kortet, till exempel att kunna använda kortet som lånekort vid universitetsbiblioteket. De nya korten inkluderar även foto på kortinnehavaren och kan tydligare knytas till person.

För att hämta ut ett campuskort behöver du kunna visa godkänd ID-handling och ha en aktuell kursregistrering. Instruktioner om hur du kan få ett campuskort kommer att skickas via e-post när det blir aktuellt vid ditt campus.

Läs mer om det nya campuskortet.