Flerspråkighet och Svenska som andra språk - Uppsala universitet vidareutbildar lärare på Gotland

17 februari 2016

I och med de asylsökande som kommit till Gotland finns behov av fler förskollärare och lärare som kan undervisa barn och vuxna i svenska.

Uppsala universitet drog redan i december igång fortbildning för förskollärare inom projektet Förskolelyft Flerspråkighet. Nu startar också en intensivkurs inom Svenska som andra språk (SVA).
 
- På Gotland finns flera personer som har den formella kompetensen men som aldrig har undervisat i SVA. Kanske har man inte tidigare haft elever från andra länder. På det här sättet kan de snabbt komma i gång och jobba, säger Carina Bolin, från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
 
50 förskollärare delar i Förskolelyft Flerspråkighet och 15-20 lärare kommer att delta i intensivkursen i SVA.