Planer på ett "Blått centrum Gotland" tas fram

24 februari 2016

Nu ska förutsättningarna undersökas för ett centrum för vattenrelaterade frågor på Gotland.

Uppsala universitet, Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland har beslutat att starta en gemensam förstudie för att undersöka förutsättningarna för ett centrum för vattenrelaterade frågor på Gotland. Arbetsnamnet är Blått centrum Gotland och utredningen ska vara klar den 15 maj.

De tre myndigheterna kraftsamlar nu för att lyfta fram vattenfrågorna som är avgörande för Gotlands utveckling, både vad gäller grundvattnet och havet runt vår ö. Nu vill man undersöka om det skulle vara möjligt att genom ett gemensamt center få större fokus på frågorna och större utväxling i arbetet.

- Vatten är en viktig resurs som kan ge nya möjligeter till arbetstillfällen och utveckling av det gotländska samhället, säger Björn Jansson, regionstyrelsens ordförande.

 - Summan av det vi gör tillsammans kring vattenfrågor blir större än det vi skulle gjort var för sig. Universitetets vattenrelaterade forskning stärks av att bedrivas i samverkan, säger Olle Jansson, rektorsråd för Uppsala universitet – Campus Gotland.

En arbetsgrupp med representanter för de tre myndigheterna har tillsatts och uppdraget är att titta på hur en sådan här verksamhet skulle kunna organiseras och finansieras. Gruppen ska redovisa sitt förslag till styrgruppen som består av rektorsrådet Olle Jansson, Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson och landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

- Vatten är en väsentlig tillväxtfaktor för Gotlands ur flera perspektiv och att arbeta tillsammans ökar möjligheterna för att skapa ett livskraftigt centrum som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling för Gotland säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.