Nationell samling i Uppsala startar FN-initiativ kring utbildning för hållbar utveckling i Sverige

6 april 2016

Den 7 april samlas över 100 aktörer från hela landet i Uppsala för att diskutera hur Sverige ska gå från ord till handling i utbildning för hållbar utveckling.

Mötet äger rum i Blåsenhus vid Uppsala universitet och är ett startskott för implementeringen av FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP on ESD) i Sverige. Programmet är en del av världens utvecklingsagenda och ska bidra till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030.

Representanter för myndigheter, högskolor och universitet, skolsystemet, privat sektor, kommuner och civilsamhället är inbjudna för att tillsammans definiera gemensamma övergripande mål för arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige.

Mötet organiseras kring de fem handlingsområden som FN:s program anger och som Sverige har förbundit sig att arbeta med: policyutveckling, lärandemiljöer, lärare/utbildare, ungdomar samt lokalsamhällen/kommuner. Efter den 7 april kommer arbetsgrupper omsätta de prioriterade målen i konkreta handlingsplaner.

- Våra förväntningar är att vi tillsammans med deltagarna lyckas skapa en gemensam utgångspunkt för koordinering och uppföljning av det fortsatta arbetet med GAP i Sverige, säger Stefan Bengtsson, koordinator, SWEDESD.

Mötet arrangeras av SWEDESD Internationellt center för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet, som fått i uppdrag av regeringen att samordna, stimulera och följa upp det nationella arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom FN:s handlingsprogram fram till och med 2019.