Studentservice och övrig administrativ personal flyttar till D-huset

18 april 2016

Under vecka 16 - 18 flyttar administrationen (dvs alla som jobbar på Campus Gotland som inte är lärare) in i D-huset (före detta Studentcentrum). Det betyder vissa förändringar för dig som pluggar på Campus.

Från och med måndag 18 april:

Studieadministrationen och examenshandläggare flyttar till plan 2 i D-huset (bredvid sal D22).

Från och med 22 april (preliminärt):

Studenthälsan/samordnare för studenter med funktionshinder flyttar sin mottagning till D-husets entréplan precis innanför entrédörren.

Från och med 2 maj (preliminärt):

Studie- och karriärvägledare samt internationell handläggare flyttar till D-husets entréplan.

Läs mer i den här pdf-filen för detaljer kring administrationens flytt till D-huset vecka 16 - 18.