Planer för 2017: Satsning på attraktionskraft och kvalitet

16 juni 2016

En satsning på ett nytt gästprofessorsprogram och utvärdering av både forskning och utbildning för att ge underlag till fortsatt kvalitetsutveckling. Det är exempel på vad som planeras vid Uppsala universitet för 2017.

- Vi kommer också att fortsätta satsa på meriteringsanställningar. Med fler framstående gästprofessorer och bra karriärvägar blir Uppsala universitet ännu starkare. Det är forskarna och lärarna som är den viktigaste förutsättningen för vår framgångsrika verksamhet, säger rektor Eva Åkesson.

Vid dagens sammanträdde fattades bland annat beslut om Uppsala universitets verksamhetsplan för 2017. Efter en rad år med stora nationella satsningar på framför allt forskning, vilket givit stora tillskott till Uppsala universitet, går utvecklingen nu in i ett lugnare skede. Inom utbildningen fortsätter regeringens riktade utbyggnad av vissa utbildningar, samtidigt som antalet ”fria platser” minskar. Sammantaget innebär det att bidragsnivån i stort sett är oförändrad. Budgetpropositionen och forskningspropositionen hösten 2017 kan dock förändra bilden och leda till justeringar i verksamhetsplanen.

- Där hoppas vi bland annat på ökade basanslag inom forskningen och på fler utbildningsplatser. Vi efterlyser även andra utbildningssatsningar riktade mot de många unga nyanlända som vill utbilda sig och komma ut i arbetslivet, säger Eva Åkesson.

Under året kommer den tredje stora forskningsutvärderingen, KoF17 (Kvalitet och utvärdering 2017) att genomföras, denna gång med fokus på vad i miljön som gynnar framstående forskning. Dessutom införs ett nytt utbildningsutvärderingssystem. Universitetet gör också en särskild satsning på fortsatt utveckling av forskning och utbildning på Campus Gotland.