Uppsala universitet aktiv part i gotländsk utveckling

20 juni 2016

Fyra områden pekas ut som intressanta för att skapa tillväxt och fler jobb på Gotland i en utredning som överlämnats till näringsminister Mikael Damberg. Uppsala universitet blir en aktiv part i den utvecklingen via Campus Gotland.

Tillsammans med regionala företrädare, näringsliv och fackliga organisationer har Peter Larsson sedan hösten 2015 haft ett uppdrag att ta fram förslag till insatser för fler jobb och hållbar näringslivsutveckling på Gotland. Detta till en sammanlagd summa av 100 miljoner kronor.

I sin rapport – ”Hållbara Gotland” – föreslår Peter Larsson att det skapas fyra olika arenor för utveckling på Gotland:
- Ny industriell utveckling
- Framtidens hållbara livsmedel och havets näringar
- De hållbara besöken i en rik natur- och kulturmiljö
- Det digitala försteget

Universitetet föreslås i utredningen att få en viktig roll inom alla fyra arenor, något som emottas positivt av rektor Eva Åkesson och rektorsråd Olle Jansson. Universitetet har för avsikt att vara en aktiv part i utvecklingen. Ett första viktigt steg blir att träffa andra aktörer och diskutera hur arenorna bäst bör etableras, utvecklas och finansieras. Viktiga samarbetspartner i arbetet är inte minst det regionala näringslivet och Region Gotland.

- Uppsala universitets ambition är att, genom utbildning, forskning och samverkan, kunna bidra till samhällsutvecklingen på Gotland. Det är en positiv utmaning för oss att tillsammans med övriga aktörer ta oss an de förslag som Peter Larsson presenterat, säger rektor Eva Åkesson.

- I Larssons förslag som berör besöksnäringen och den digitala utvecklingen finns till exempel en tydlig koppling till aktuell forskning på Campus Gotland. Både inom programmet Hållbara besök och vid institutionen för informatik och media, säger rektorsråd Olle Jansson.

Läs mer om Uppsala universitet och Gotland i Rektorsbloggen