Almedalsseminarium om lärande för hållbar utveckling

30 juni 2016

Under årets Almedalsvecka arrangerar SWEDESD och Svenska Unescorådet ett seminarium om utbildnings roll i arbetet för ett hållbart samhälle. Inbjudna talare är generaldirektör för Unesco, Irina Bokova, och utbildningsminister Gustav Fridolin.

Världens länder har undertecknat en global utvecklingsagenda för hållbar utveckling – Agenda 2030. De nya hållbarhetsmålen rör alla aspekter av samhällsutveckling och gäller både rika och fattiga länder. Ett av hållbarhetsmålen rör likvärdig och god utbildning, med delmål om att alla ska kunna tillgodo se sig kunskaper och färdigheter för att kunna bidra till en hållbar värld. Utbildning ses genomgående som en förutsättning för att nå framsteg inom alla områden av agendan.

Med anledning av detta arrangerar SWEDESD tillsammans med Svenska Unescorådet ett seminarium för att diskutera utbildningens roll för hållbar utveckling. Vilka förändringar krävs inom utbildningssystem för att nå målen i Agenda 2030? Vad behöver göras i Sverige och internationellt? Inbjudna gäster är Irina Bokova, generaldirektör för Unesco och Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin. Medverkar gör även Eva Friman, föreståndare vid SWEDESD. Sedan januari 2016 verkar SWEDESD som fokalpunkt för att implementera FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP) i Sverige.

Besökare är välkomna att ställa frågor på plats eller via sociala medier med hjälp av hashtagen #esdsweden. För de som inte kan närvara i Almedalen finns möjlighet att följa sändningen på webben.

Datum: 7 juli
Tid: Kl.13:00-14:00
Plats: Sal B23, Uppsala universitet - Campus Gotland
Om seminariet i Almedalsveckans kalendarium
Till webbsändningen