Underlag till regeringens handlingsplan för lärande och utbildning för hållbar utveckling

1 juli 2016

SWEDESD har skickat in förslag till regeringen om hur policyarbetet med hållbarhetsmålen om utbildning och lärande för hållbar utveckling bör bedrivas i Sverige. Underlaget har tagits fram i samråd med andra aktörer i syfte att ligga till grund för en nationell handlingsplan.

FN:s nya globala utvecklingsagenda fram till 2030 innehåller mål om att alla människor ska få en likvärdig och god utbildning och kunskap att främja en hållbar utveckling. Sveriges regering har en uttalad ambition att vara ledande i hållbarhetsfrågor, också inom lärande och utbildning. Som ett led i detta har SWEDESD vid Uppsala universitet utsetts till nationell samordnare för genomförandet av FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP) i Sverige.

Underlag till regeringens handlingsplan för policyarbetet med hållbarhetsmålen 4 och 4.7 (utbildning och lärande för hållbar utveckling) som nu lämnats in har utarbetats av SWEDESD och Uppsala universitet i samråd med bland annat Miljö- och energidepartementet, Den Globala Skolan vid Universitets- och högskolerådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Sida, Skolverket, Svenska Unescorådet, Naturskyddsföreningen, WWF Sverige, Stockholm Environment Institute.

Underlaget är baserat på forskning och erfarenheter från implementering av utbildning för hållbar utveckling i Sverige och internationellt och innehåller konkreta förslag på insatser som regeringen bör företa i arbetet med GAP.

- Vår förhoppning är att regeringen hörsammar våra gemensamma förslag och beslutar om en ny handlingsplan, säger Eva Friman, föreståndare, SWEDESD. 

Under årets upplaga av Almedalsveckan arrangerar SWEDESD tillsammans med Svenska Unescorådet ett seminarium med fokus på lärande och utbildning för hållbar utveckling, både i Sverige och internationellt. Medverkar gör Unescos generaldirektör Irina Bokova och utbildningsminister Gustav Fridolin.