Hur ska hållbarhetsmålen nås? Internationellt möte i Visby om lärande för hållbar utveckling

22 augusti 2016

Den här veckan träffas forskare och praktiker från hela världen på Campus Gotland för att dela och diskutera erfarenheter av utbildning och lärande för hållbar utveckling. Särskilt fokus ligger på lärarutbildning, kvalitet i utbildning och integrering av hållbar utveckling i utbildning.

FN:s globala program Agenda 2030 trädde i kraft förra året. Ett av de nya målen rör god och likvärdig utbildning för alla och möjlighet till livslångt lärande där alla ska få tillgång till de kunskaper som krävs för en hållbar utveckling.

Den pågående konferensen 'Bridging the GAP' vid Uppsala universitet – Campus Gotland är ett led i arbetet att bredda, mångfaldiga och utöka forskningsbaserat lärande för hållbar utveckling samt stärka utbildningskvalitén i Sverige och internationellt. Sammanlagt har konferensen lockat över 120 deltagare från drygt 40 länder.

En av de inbjudna talarna är Irmelie Halinen som koordinerar arbete med den nya läroplanen i Finland, ett land som uppmärksammats för sitt framgångsrika arbete inom skolan. I höst sjösätts där en ny läroplan där hållbar utveckling är tongivande.

-Nyckeln för oss har varit att arbeta tillsammans i en inkluderande process där det funnits full tillit till professionen. Ingenting hade varit möjligt om vi inte haft med oss lärarna, säger Irmelie.

Konferensen som startade i söndags pågår fram till onsdag och innehåller seminarier, workshops och exkursioner på Gotland. Bland annat kommer deltagarna att besöka biogasanläggningen i Bro, samt Fenomenalen och Solbergaskolan i Visby.

Bridging the GAP arrangeras i samarbete med flera aktörer under ledning av SWEDESD - Internationellt centrum för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. SWEDESD har på regeringens uppdrag utsetts att samordna, stimulera och följa upp nationella insatser inom lärande för hållbar utveckling fram till 2019.