Konferens: Södra Afrika möter Norden om styrmodeller bortom New Public Management

8 september 2016

Rektor Eva Åkesson hälsar Maauritius president Ameenah Gurib välkommen till Sanord-konferensen.

Den 7-9 september samlas rektorer och forskare från södra Afrika och de nordiska länderna för att diskutera styrmodeller bortom NPM, New Public Management – en modell som möter allt starkare kritik från offentligt arbetsliv. Allmänheten hälsas välkomna till ett öppet panelsamtal den första konferensdagen då bland andra Mauritius president Ameenah Gurib-Fakim deltar.

Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, är värd för konferensen och blir 1 januari 2017 ny ordförande för Sanord, som är ett nätverk för samarbete mellan lärosäten i Norden och södra Afrika.

- Uppsala universitet har många samarbeten och ett stort engagemang i Afrika sedan länge och genom Sanord vill vi stärka samarbetet med en viktig region ytterligare, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet och värd för konferensen.

Sanord (Southern African-Nordic Center) bildades 2007 för att stimulera till samarbeten mellan universitet i Norden och södra Afrika. Varje år arrangeras en konferens kring ett aktuellt tema i något av medlemsländerna. I år är det första gången konferensen arrangeras i Sverige med Uppsala universitet som värd. Programkommittén leds av Sten Hagberg, som leder Uppsala universitet Forum för Afrikastudier.

– Målet med konferensen är att utbyta erfarenheter, tänka nytt och diskutera alternativa sätt att utforma samhället än genom NPM-modellen inom olika områden, säger Sten Hagberg.

Tanken bakom valet av temat ”Beyond New Public Management – Exploring new paradigms of governance and public service provisioning” är att offentlig verksamhet världen över styrs allt mer efter modellen New Public Management som bland annat innefattar beställar/utförarorganisation och modeller för kostnadseffektivitet. Samtidigt blir det också allt vanligare med offentlig/privat samverkan. NPM-modellen har under senare år kritiserats från olika håll för att inte vara anpassad för offentlig verksamhet. Finns det alternativa styrmodeller som vore bättre? Konferensen är bred och tar upp allt från styrning av skola och utbildning till vård och social omsorg.

För allmänheten arrangeras ett öppet panelsamtal den 7/9 kl 16-18 med deltagande av tongivande forskare och policymakers från Sverige och Afrika.
Se film från rundabordssamtal 7 september.

Läs mer om konferensen Sanord 2016

I programkommittén ingår förutom ordföranden Sten Hagberg även Eren Zink, Forum för Afrikastudier; Shepherd Urenje, Swedesd; Carla Puglia, International Science Program, ISP; Jakob Svensson, inst. för informatik och media; Ulrica Ouline, Sanordkoordinator vid Internationella kansliet; Helena Eklund Snäll, Ledningskansliet; Thomas Fredengren, avd. för kommunikation och externa relationer.