Hållbara besök, Symposium: Öar och turism

13 september 2016

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Hållbara besök kommer i veckan att arrangera sitt andra symposium, lunch till lunch. Tema är Öar och turism. tid: 2016-09-14 kl 13:00 — 2016-09-15 kl 12:00 plats: Campus Gotland B51, E31

Program

14 september: (sal B 51)

13.00 -13.30 - Gotlänningarna och turisterna. Ur turismens historia på Gotland. Erika Sandström, universitetslektor, historiska institutionen, Uppsala universitet & Åke Sandström, professor, historiska institutionen, Uppsala universitet.

13.30-14.00 - Öar, öbor och besökare i gotländska turistbroschyrer. Owe Ronström, professor, institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet & Jenny Ask, fil dr, koordinator Hållbara besök, institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.

14.00 -14.30  - Regional identitet som politisk fråga - Gotlandturism och branding under de första 100 åren. Michael F. Scholz, professor, historiska institutionen, Uppsala universitet.

14.30 -15.00 Kaffe

15.00-16.00 - Keynote. Scale, speed and tipping points: Dilemmas of tourism in island societies. Thomas Hylland Eriksen, Professor, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

16.00 - 16.45 - Perspektiv på hållbara besök: Skala, hastighet, överhettning Gruppdiskussion

16.45-17.15 - Återsamling och diskussion


15 september (sal E 31)

9.00 - 9.30 - Spårbundenhet och destinationsutveckling - går det att leda en destination? Sabine Gebert-Persson, universitetslektor, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet & Fredrik Sjöstrand, universitetslektor, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

9.30-10.00 - Kryssningsföretagen, marknaden och de lokala entreprenörerna. Monica Frisk, VD, Gotlands förenade besöksnäring.

10.00-10.30 - Samverkan med Uppsala innovation och Hela Sverige Ska Leva. Anna Grönberg, projektledare vid Uppsala universitet Innovation.

10.30 11.00 – Kaffe

11.00 -12.00 - Keynote. Eddy Nehls, docent i etnologi, Högskolan Väst.

12.00 - Avslutning.