Liten ökning av antalet antagningar till hösten 2017

3 augusti 2017

Antalet antagningar till Uppsala universitet hösten 2017 efter urval två är 43 124, en ökning med 3,6% mot de 41 618 antagningarna hösten 2016. Campus Gotland har 6 019 antagningar, vilket är en minskning med 1,4% jämfört med hösten 2016.

En person kan vara antagen till flera kurser eller program. Antalet antagningar är alltså inte samma sak som antalet antagna individer.

Programmen med högst meritvärden höstterminen 2017:

  1. Läkarprogrammet 21,98
  2. Psykologprogrammet 21,61
  3. Juristprogrammet 21,04
  4. Ekonomie kandidatprogram 20,83
  5. Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik 20,45

Meritvärdena ovan gäller den största urvalsgruppen, sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar.

Såhär såg samma topplista ut höstterminen 2016:

  1. Psykologprogrammet 22,40
  2. Läkarprogrammet 22,33
  3. Kandidatprogram i fysik - Fysik 21,61
  4. Juristprogrammet 21,19
  5. Ekonomie kandidatprogram 20,98

För mer detaljerad antagningsstatistik, kontakta universitetets antagningsenhet.