Tre rektorskandidater till hörandeförsamlingen

14 september 2017

Rekryteringsgruppen har idag beslutat att föra fram tre kandidater för rektorsposten till hörandeförsamlingen.

De tre kandidaterna är (i bokstavsordning):

  • Karin Dahlman-Wright, professor i molekylär endokrinologi vid Karolinska Institutet. Karin Dahlman-Wright  har tidigare varit tf. rektor vid Karolinska Institutet 2016-2017, Scientific Director vid SciLifeLab och vicedekan för infrastruktur vid Karolinska Institutet
  • Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet. Kristina Edström leder Nordens största grupp i batteriforskning och har varit prodekan för forskning för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Sedan  2017 är Kristina Edström rektorsråd för infrastruktur vid Uppsala universitet.
  • Eva Åkesson, professor i kemisk fysik och nuvarande rektor vid Uppsala universitet. Eva Åkesson tillträdde som rektor 2012. Hon var tidigare prorektor vid Lunds universitet 2009-2011 och vicerektor vid samma lärosäte 2003-2008.

Nuvarande rektorperiod går ut vid årsskiftet 2017/2018. Konsistoriet beslutade under hösten 2016 att inleda en öppen rekryteringsprocess. En rekryteringsgrupp utsedd av konsistoriet leder rekryteringsarbetet. Rekryteringsgruppen hade ett samråd med konsistoriet vid onsdagens konsistoriemöte.

Hörandeförsamlingens första möte äger rum den 21 september. En vecka senare väntas församlingen meddela sitt förslag till rekryteringsgruppen som därefter tar fram underlag till konsistoriesammanträdet den 5 oktober. Konsistoriet förväntas då ta beslut om att förorda universitetets kandidat som rektor till regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet.