Födelsedagsfirande och inflyttningsfest

8 oktober 2017

Den 7 oktober fyllde Uppsala universitet 540 år. I år firades det lite extra med fest i dagarna två – både 6 och 7 oktober. Anledningen är att universitetet nu återigen kan flytta in i Universitetshuset efter den omfattande renoveringen.

Den 6 oktober var det högtidsfirande i universitetshusets aula med akademisk procession, musik, överlämnande av nyckel från Fastighetsverket till rektor Eva Åkesson och högtidsföreläsning om universitetshusets historia. Dessutom delade rektor ut utmärkelsen Årets Alumn 2017.

Den 7 oktober var det Öppet hus med födelsedagskonsert med Allmänna Sången och
Kungliga Akademiska kapellet samt solisterna Alexandra Büchel, sopran och Fredrik Zetterström, baryton. Fakultetsvåningen och Myntkabinettet höll öppet med kunnig personal på plats. I sal IX höll Carl Frängsmyr och Gunnar Syréhn historiska föreläsningar, och i Sal X hhöll Linus Sandegren, Per Ahlberg och Heléne Lööw vetenskapliga föreläsningar.

Läs hela programmet här: www.uu.se/sverigesforstauniversitet

 

Om Universitetshusets renovering:

Ökad tillgänglighet och modern teknik
I början av 2016 påbörjade Statens fastighetsverk renoveringen av Universitetshuset i Uppsala, en så pass omfattande restaurering att verksamheten tillfälligt fick flytta ut. Nu öppnar Universitethuset igen efter en genomgripande men varsam restaurering. Universitetshuset har nu fått en modern undervisningsmiljö med högre tillgänglighet, bättre akustik och inomhusklimat samt en moderniserad inredning med belysning och teknik som lever upp till dagens krav.

– Universitetshuset med den fantastiska aulan uppskattas av studenter och anställda samtidigt som det är oersättligt för universitetets besöksverksamhet och stadens evenemang, säger Uppsala universitets kommunikationsdirektör Pernilla Björk. Med renoveringen och förbättrad teknik blir det än mer användbart som ett högst ”levande” universitetshus! 

Renoveringen har bland annat inneburit att huset har uppdaterats med nya ljus-, ljud och bildsystem och ett genomgripande byte av el- och datasystem, utbyggnad av ventilationssystem för att skapa ett fullgott inomhusklimat, heltäckande brandskyddslösningar, förbättrad akustik och inte minst flera nya tillgänglighetsanpassningar.

Aulan har fått en lyft med nytt scengolv och ny teknik.

- Det som slår en vid en första anblick av aulan efter restaureringen är det nya, ljusa scengolvet i trä som vi höjt upp något för att skapa en större sammanhängande och tillgänglig golvyta samtidigt som det här under blir plats att gömma all den teknik som krävs idag. Tekniken ska finnas men helst inte synas, säger Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

På nedre entréplan finns också fyra nya loger och ett pentry, redo att serva dem som vill samla sig och göra sig iordning inför ett föredrag, en prisceremoni eller en konsert i aulan en våning upp.

Undervisningssalarna har, utöver ny AV-teknik och ny belysning, fått förbättrad akustik genom ny akustikputs och dämpning bakom nya moderna konstverk som utformats för respektive sal. (Läs artikeln i Uppsala universitets magasin Nya Horisonter – nr 1-2017 – om ny konst om kvinnor i universitetets historia i Universitetshuset)

Utöver alla stora teknik- och tillgänglighetsfrågor har restaureringen handlat om att återställa ytskikt runt om i byggnaden.

– Vi har bland annat haft tillgång till mycket skickliga målare. Roligt är också att panelen i rektorsrummet återfått sin ursprungsfärg. Här är nyansen på snickerierna åter i terra di Siena och speglarna i fönsternischerna grönsvarta med en guldram runt, säger Bengt Skoglund.

Mer om Universitetshuset