52 653 vill läsa vid Uppsala universitet till våren

17 oktober 2017

När anmälan till kurser och program våren 2018 stängde den 16 oktober hade totalt 52 653 sökt till utbildning vid Uppsala universitet. Av dessa sökte 14 585 till Campus Gotland.

Jämfört med förra våren har antalet sökande till Uppsala universitet totalt minskat med 2,4 procent. Antalet sökande till Campus Gotland har dock bara minskat med 0,7 procent.

Här är de program vid Uppsala universitet som har flest antal sökande till våren 2018:

  1. Juristprogrammet, 4 081
  2. Läkarprogrammet, 3 349
  3. Psykologprogrammet, 3 042
  4. Ekonomie kandidatprogram, 2 551
  5. Sjuksköterskeprogrammet, Uppsala 1 792

Här är utbildningarna på Campus Gotland med flest antal sökande till våren 2018:

  1. Ledarskap och kommunikation, 5 hp, 2 442
  2. Nätbaserad juridisk översiktskurs, 2 149
  3. Projektledning, 5 hp, 1 898
  4. Grafisk design för webb, 7,5 hp, 1 514
  5. Hållbar utveckling, 1 011

Det enda program på Campus Gotland som startar våren 2018 är Sjuksköterskeprogrammet, med 307 sökande.