Bokutställning på Almedalsbiblioteket

23 oktober 2017

Den 12 november invigs en utställning med ett urval av verk ur Läroverkssamlingen på Almedalsbiblioteket. Utställningen görs i samarbete mellan Almedalsbiblioteket och Uppsala universitetsbibliotek.

Överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek Lars Burman invigningstalar och det blir ett boksläpp av utställningskatalogen Läroverkssamlingen i ljuset. Kören Visby Voices sjunger under ledning av Maria Wessman Klintberg och Eva Sjöstrand berättar om hur det var att vara flicka i Visby på 1800-talet när läroverket byggdes.

Boksamlingen har sitt ursprung i Visby gymnasium, Visby högre allmänna läroverk och dessa skolors föregångare. Den omfattar ca 25–30 000 verk i skilda ämnen, varav de äldsta är två inkunabler tryckta år 1494, och är uppbyggd genom donationer och gåvor. Ett urval av verk visas under hösten i källarvalvet, och en föreläsningsserie om fyra tillfällen kommer ge olika aspekter på samlingens innehåll. Föredragen hittar du också i universitetsbibliotekets kalendarium.