EIT Health Innovation Day utforskar hur vi kan skapa Visbys mest attraktiva arbetsplats

30 november 2017

Den 1 december anordnas EIT Health Innovation Day på Campus Gotland.

På EIT Health Innovation Day kommer studenter att arbeta med en av vår tids stora samhällsutmaningar, nämligen att många människor inte mår bra på sina arbetsplatser, att de upplever att de inte kan prestera bra på arbetet, att de jobbar för mycket eller för litet.

Under dagen kommer nya idéer för hur arbetsplatser där människor både trivs och kan utvecklas tas fram. Frågeställningen för dagen är: hur skapar vi Visby mest attraktiva arbetsplats?

De verkliga case som kommer att stå i fokus under dagen kommer från Visby Lasarett, som studenterna också kommer att besöka under dagen. Arbetet kommer att ske i tvärvetenskapliga grupper, där varje student bidrar med just sin kompetens och där det ämnesöverskridande gör att verkligt nya och kreativa lösningar kan utvecklas. Arbetet under dagen kommer att ske utifrån metodiken Design Thinking som inkluderar såväl att genom intervjuer och observationer förstå människors perspektiv och situation, samt att skapa prototyper för de lösningar man kommer på. Design Thinking är en vanligt förekommande metodik, som används av företag och organisationer världen över. I slutet av dagen kommer studenterna att presentera sina förslag för varandra.

När: 1 december, 08.15 - ca 18.00.
Var: I Science Park Gotlands lokaler på campus
Länk: http://www.campusgotland.uu.se/innovationday/

Presskontakt: Johanna Skantze, We are Laja. Telefon 0706-92 45 42 eller mejl johanna@wearelaja.com.

Dagen sker i samverkan mellan Campus Gotland och Science Park Gotland (SPG). SPG har till uppgift att ge stöd åt nyföretagare med kunskapsintensiva, teknikintensiva och innovativa affärsidéer. Inriktningen på företagen i inkubatorn är till viss del en spegling av Campus Gotlands utbildningar.