Jonas Åström ny chef vid UU Innovation

21 december 2017

Ny chef vid UU Innovation blir Jonas Åström, idag chef inom GE Healthcare Bio-Sciences, BioProcess FoU. Han tillträder i februari 2018.

Jonas Åström har under många år arbetat med förutsättningarna för innovation och teknikutveckling, som forskare, i småbolag och i större företag, ofta med fokus på samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

- Vi är glada att vi kunnat rekrytera Jonas Åström som ny chef på UU Innovation. Med sin forskarbakgrund, breda näringslivserfarenhet och sitt stora kontaktnät inom innovationssystemet i Uppsala är han mycket väl rustad för rollen, säger rektor Eva Åkesson.

Jonas Åström har en bred bakgrund inom life science-området och är väl känd inom innovationssystemet i Uppsala. Han kommer närmast från GE Healthcare där han arbetat som chef för FoU avdelningen strategiska teknologier inom BioProcess, med fokus på nästa generations verktyg för produktion av biologiska läkemedel. Han har en doktorsexamen (mikrobiologi, 1995) från Uppsala universitet, och är docent sedan 2005. Han har tidigare arbetat vid Pharmacia Biotech och Biotage AB och även under en period lett Vinnväxtprogrammet Uppsala BIO inom STUNS.

- Att leda arbetet vid UU Innovation innebär en fantastisk möjlighet att få bidra till innovations- och samverkansstödet vid ett universitet med mycket stark forskning och utbildning. Jag ser fram emot att lära mig mer om allt som händer inom universitetet och bidra till att stärka både universitetet och den bredare innovationsmiljön i Uppsala, säger Jonas Åström.