Salar att hyra under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan finns möjlighet att hyra seminariesalar och mötesrum i universitetets lokaler. Kartan ovan visar placeringen på de olika byggnaderna på Campus Gotland där vi har salar tillgängliga för uthyrning.

Från och med Almedalsveckan 2020 (28 juni - 5 juli) har vi nya riktlinjer för uthyrning som innebär att vi erbjuder två typer av salar med två olika typer av användningsområden, nämligen salar tillgängliga för extern medieproduktion samt salar som inte är tillgängliga för extern medieproduktion. Se nedan för mer information.

Salar tillgängliga för extern medieproduktion

Salar som kan användas med full utrustning, dvs för medieproduktion såsom exempelvis livesändningar. I dessa salar går det att hyra in externa PA-tjänster, exempelvis genom de företag som anges på Almedalsveckans officiella webbplats.

Salar för 80-120 personer
Sal B51 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal E22 (Ingång från Almedalsbibliotekets entré, dvs Cramérgatan 5)
Sal E31 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B25+B27 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)

Salar som inte är tillgängliga för extern medieproduktion

Salar som inte kan göras tillgängliga för förstärkt mikrofonljud, hörslinga, videoinspelning eller livesändning. Dessa salar kan alltså endast användas som rena föreläsnings- och/eller seminariesalar. Dessa salar rymmer 16 - 60 personer.

Salar för 50 - 60 personer
Sal B22 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B23 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B24 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal D22 (Ingång till D-huset på Kaserngatan 1)
Sal E30 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal E35 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3
Sal F14 (Ingång vid F-huset på Skeppsbron 24)

Salar för 35 - 40 personer
Sal B11 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B14 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B15 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal D24 (Ingång till D-huset på Kaserngatan 1)

Salar/rum för 16 - 20 personer
Sal B26 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal D23 (Ingång till D-huset på Kaserngatan 1).