Tjänsteman i beredskap (TiB)

Det finns alltid en tjänsteman från säkerhetsavdelningen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar, som omedelbart kan träda i tjänst, en "Tjänsteman i Beredskap", TiB. Oftast larmas eller informeras TiB av larmcetral men ibland även av enskilda personer.

Efter larm till TiB gör TiB en första bedömning av läget och samlar in fakta. Om det behövs kallar TiB in tillräckligt antal personer ur krishanteringsorganisationen, som också kan förstärkas med externa experter.

Vid avslutande av eventuellt utryckningsarbete ska utryckningspersonal överlämna ansvaret för myndigheten och då till TiB.

TiB larmas via universitetets larmnummer 018-471 2500 (2500 om man ringer internt) eller via mejl: tib@uu.se.

Mer om säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet