Ämnen kopplade till institutioner

Nedan listas ämnen vid Campus Gotland som är kopplade till en viss institution vid Uppsala universitet. Dessutom finns namn på ämnesansvariga studieadministratörer.

Arkeologi och osteologi (Carina Dahlström)
Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia
Biologi/Miljövetenskap (Maria Petersén Enström)
Ansvariga institutioner: Institutionen för biologisk grundutbildning - Institutionen för ekologi och genetik - Institutionen för organismbiologi
Engelska (Marie du Rietz)
Ansvarig institution: Engelska institutionen
Vårdvetenskap (SSK, DSK) (Nina Carlsson, med flera)
Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Företagsekonomi (Josefina Ahlvin, Maria Petersén Enström)
Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
Energiteknik, hållbar utveckling, vindkraft (Ylva Anderberg)
Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
Hållbar destinationsutveckling (AnnaKarin Kriström)
Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
Programvaruteknik/systemvetenskap (Josefina Ahlvin)
Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media
Juridik (Maria Petersén Enström)
Ansvarig institution: Juridiska institutionen
Byggnadsvård, konstvetenskap, kulturvård (Carina Dahlström)
Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen
Etnologi (Cecilia Howe)
Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Geografi, samhällsgeografi (Marie du Rietz)
Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen
Basic Swedish (Svenska) (AnnaKarin Kriström)
Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
Lärarutbildningarna (Cecilia Howe)
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Speldesign/Gestaltning (Cecilia Howe och AnnaKarin Kriström)
Ansvarig institution: Institutionen för speldesign
Kvalitetsteknik, ledarskap, hållbar destinationsutveckling (AnnaKarin Kriström)
Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
Socionomprogrammet (Maria Petersén Enström)
Ansvarig institution: Juridiska institutionen