Ämnen kopplade till institutioner

Nedan listas ämnen vid Campus Gotland som är kopplade till en viss institution vid Uppsala universitet. Dessutom finns namn på ämnesansvariga studieadministratörer.

Arkeologi och osteologi (Carina Dahlström)
Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia
Biologi/Miljövetenskap (Maria Petersén Enström)
Ansvariga institutioner: Institutionen för biologisk grundutbildning - Institutionen för ekologi och genetik - Institutionen för organismbiologi
Engelska (Marie du Rietz)
Ansvarig institution: Engelska institutionen
Sjuksköterskeprogrammet (Nina Carlsson)
Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Företagsekonomi (Josefina Ahlvin, Maria Petersén Enström)
Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
Genusvetenskap (Ylva Anderberg)
Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskaper
Energiteknik, hållbar utveckling, vindkraft (Ylva Anderberg)
Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
Hållbar destinationsutveckling (Katarina Werner-Hallgren)
Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
Programvaruteknik/systemvetenskap (Marie du Rietz)
Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media
Juridik (Maria Petersén Enström)
Ansvarig institution: Juridiska institutionen
Byggnadsvård, konstvetenskap, kulturvård (Carina Dahlström)
Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen
Etnologi (Cecilia Howe)
Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Geografi, samhällsgeografi (Marie du Rietz)
Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen
Litteraturvetenskap, retorik (Carina Dahlström)
Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen
Svenska/Nordiska språk (Katarina Werner-Hallgren)
Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
Lärarutbildningarna (Cecilia Howe)
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Speldesign/Gestaltning (Cecilia Howe och Katarina Werner-Hallgren)
Ansvarig institution: Institutionen för speldesign
Kvalitetsteknik, ledarskap (Katarina Werner-Hallgren)
Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
Socionomprogrammet (Maria Petersén Enström)
Ansvarig institution: Juridiska institutionen