Jobba på Campus Gotland

Lediga jobb på Campus Gotland

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Uppsala universitet - Campus Gotland är en arbetsplats med tät kontakt över ämnes- och institutionsgränser. Vi är ca 200 anställda, varav runt 150 är forskare/lärare och ett 40-tal medarbetare som jobbar med administrativt stöd. Dessa sammantaget representerar ett 20-tal institutioner från samtliga vetenskapsområden, centrumbildningen Swedesd, universitetsbiblioteket via Almedalsbiblioteket samt Avdelningen för gemensam service och administration som svarar för det administrativa stödet.

Campus Gotland har i dagsläget cirka 2 200 helårsstudenter, varav drygt 1100 på campus. Läs om Campus Gotland i korthet.

Våra lokaler ligger mellan småbåtshamnen och Almedalen, i hjärtat av världsarvsstaden Visby. Läs mer om Visby och Gotland.

Lediga tjänster vid Campus Gotland