Studentpresentationer: hur spel kan bidra till barn och ungas hälsa och välmående

  • Datum: –12.00
  • Plats: Region Gotland Ljusgården, Visborgsallén 19
  • Arrangör: Institutionen för speldesign samt Region Gotland
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Visning

Alla som är intresserade av hur spel kan bidra till barn och ungas hälsa och välmående är varmt välkomna till Region Gotland 18 december för att lyssna till årets studentpresentationer från kursen ”Produktutveckling för spel”.

Fyra studentgrupper kommer presentera det arbete de har gjort i samverkan med Barn- och elevhälsan vid Region Gotland. Studenterna har även träffat externa företag/organisationer och medborgare för att ta fram fyra spelförslag som skall kunna bidra till hälsa och välmående för barn och unga som bor på Gotland.

Detta arbete är del i studenternas utbildning vid Uppsala universitet - Campus Gotland och har genomförts under hösten 2018 i en kurs för produktutveckling för spel.

Datum: 18 december
Plats: Ljusgården, Visborgsallén 19

Tider
Studentpresentationer 10.00 - 11.00
Paneldiskussion 11.00 - 11.30
Mingel med lättare lunch 11.30 - 12.00

Språk: Presentationer och diskussioner kommer att ske på engelska då kursen är internationell.

Anmäl ditt deltagande via länk:
http://doit.medfarm.uu.se/kurt12924

Evenemanget på Facebook