Sustainability Talks

  • Datum: –16.30
  • Plats: Campus Gotland Maltfabriken, Campus Gotland restaurang
  • Föreläsare: Keri Facer
  • Webbsida
  • Arrangör: Campus Gotland
  • Kontaktperson: Josefin Mardi
  • Utbildning

Building a University for the Common Good? Addressing Climate Change Together

Keri Facer är Uppsala universitets tredje gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap.

Det här seminariet kommer att belysa vad som krävs för att bygga en stark samverkan mellan universitet och samhällen i syfte att mildra och anpassa samhället till klimatförändringarna och dess effekter. Efter seminariet kommer deltagarna att få möjlighet att reflektera tillsammans kring vad vi kan göra för att komma framåt inom detta område.

Keri Facer har bland annat en bakgrund som ledare av forskningsprogrammet Research Council UK, som genom konst och humaniora skapar nya relationer mellan samhälle och universitet i syfte att hitta nya former av kunskapsproduktion kring aktuella samhällsutmaningar.

Anmälan till seminariet görs via sustainabilitytalks@campusgotland.se