Föreläsning: Hur berörs Sverige av den opioida krisen?

Under våren inbjuder U-FOLD (Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) till en seminarieserie där ett urval av Sveriges ledande beroendeforskare ger öppna föreläsningar vid Campus Gotland.

Första föreläsningen med Fred Nyberg - professor em i biologisk beroendeforskning och verksam vid U-FOLD.
PLATS: sal E22 med ingång från Almedalsbiblioteket.
---------------------------------------
Åtskillig forskning har fångat upp den exponentiellt ökade dödligheten som följd av överdoser av narkotika och då framförallt av opioida läkemedel. I USA talas det om en överdosepidemi. Opioidernas potenta effekt och deras tillgänglighet har gjort dem populära både för läkarkontrollerad medicinsk terapi och som berusningsdroger, deras beroendeframkallande effekt och den höggradiga risken vid överdos till trots.

Överdosering av narkotiska preparat har i USA blivit den vanligaste dödsorsaken för personer under 50 år. Ungefär två tredjedelar av de narkotika-relaterade dödsfallen är orsakade av opioider. I Sverige ser vi liknande tendenser.

Denna föreläsning belyser mekanismer bakom opioida effekter och för såväl deras önskvärda medicinska effekter som de skadliga och livshotande. Den tar också upp bakomliggande mekanismer för riskabla drogkombinationer.
---------------------------------------
- U-FOLDS seminarier i Visby våren 2019: https://goo.gl/r1TExU
- U-FOLDS webbplats: http://ufold.uu.se/