Undra sa flundra om smörbult är fisk

  • Datum: –20.00
  • Plats: Campus Gotland sal B51
  • Föreläsare: Anders Nissling, Forskningsstationen Ar, Uppsala universitet Isa Wallin, Kustlaboratoriet, SLU Andreas Pettersson och Peter Landergren, fiskerikonsulenter, Länsstyrelsen Gotland
  • Arrangör: Campus Gotland
  • Kontaktperson: Anders Nissling
  • Föreläsning

Öppet seminarium om två ”nya” arter i den gotländska fiskfaunan - den nyligen beskrivna arten östersjöflundra & den invasiva svartmunnade smörbulten som etablerat sig runt Gotland.

Anders Nissling, Forskningsstationen Ar, Uppsala universitetberättar om flundran som nyligen delats upp i två arter, och redovisar resultaten från projektet ”Beståndsövervakning för hållbar förvaltning av flundra på Gotland”. Uppdelningen av flundran i två arter ställer nya krav på förvaltning och ökat behov av kunskap. Var finns respektive art? Hur ser fördelningen mellan arterna ut? Hur ser rekryteringen till respektive art ut och hur förväntas beståndsutvecklingen påverkas av den pågående klimatförändringen? Detta är frågor som Anders ska försöka besvara.

Isa Wallin, Kustlaboratoriet, SLU berättar om den svartmunnade smörbulten som 2010 upptäcktes i Visby hamn och nu är spridd runt ön. Vad kan den snabba ökningen av svartmunnad smörbult runt Gotland innebära? Vad äter den? Vem äter den svartmunnade smörbulten och skulle den kunna bli en populär matfisk? Isa som nyligen blivit doktorand inom projektet ”Ekologiska effekter och lokala anpassningar hos invasiva arter” berättar om undersökningar som är på gång.

Dessutom kommer Länsstyrelsens två nyblivna fiskerikonsulenter, Andreas Petterssonoch Peter Landergrenatt presentera sig.