Vårlunchkonsert

  • Datum: –13.00
  • Plats: Campus Gotland Bottenvåningen i Betty Petterssons hus (D-huset)
  • Föreläsare: Kören Rindi Voices
  • Arrangör: Campus Gotland
  • Kontaktperson: Karin Eklundh
  • Konsert

Rindi Voices sjunger in våren i Betty Petterssons hus (D-huset).