KUSTLIV – ett forskningsprojekt i text och bild

  • Datum:
  • Plats: Almedalsbiblioteket Gotlandicamontern
  • Arrangör: Almedalsbiblioteket, Campus Gotland, Gotlands museum, Landsarkivet i Visby
  • Kontaktperson: Carina Johansson
  • Utställning

Kustliv är ett forskningsprojekt med etnologisk utgångspunkt som bedrivs i samarbete mellan Gotlands museum och Uppsala universitet, Campus Gotland.

Kustliv har anknytning till forskningsprogrammet Hållbara besök.

Projektgruppen består av Birgitta Strandberg-Zerpe, Gotlands museum, Tommy Söderlund, Landsarkivet och Carina Johansson, Campus Gotland.