Hållbara liv på öar?

  • Datum: –15.00
  • Plats: Campus Gotland E22, vid Almedalsbibliotekets foajé
  • Föreläsare: Professor Ilan Kelman, University College London.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet Campus Gotland
  • Kontaktperson: Owe Ronström
  • Föreläsning

Öar tillhör världens rikaste biotoper. Därför är de också särskilt utsatta för skövling och miljöpåverkan. Idag hotas många öar av alltför hårt nyttjande och klimatförändringar. Föreläsningen ges på engelska.

Samtidigt används öar världen över som laboratorier för försök att hejda skövling och klimatpåverkan. På Gotland pågår försök bl.a med ny vatten- och energiförsörjning. Vilka utmaningar ställs öbor inför? Har öbor ett särskilt ansvar för hållbar utveckling?