Pathways Towards a Sustainable Campus Gotland

  • Datum: –13.30
  • Plats: Campus Gotland Maltfabriken, Campus Gotlands restaurang (balkongen)
  • Föreläsare: Studenter och personal
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedesd, GHOST, Campus Gotland
  • Kontaktperson: Josefin Mardi
  • Telefon: 0498-10 84 02
  • Workshop

Vad är din vision om ett hållbart Campus Gotland? Hur ser situationen ut idag? Vilka hinder och möjligheter ser du på vägen?

Uppsala universitet - Campus Gotland vill vara en ledande aktör för hållbar utveckling, men för att ta oss dit behöver vi din hjälp! Nu arrangeras en lunchworkshop för studenter och anställda i syfte att samla idéer för ett hållbart campus med utgångspunkt i vår tids stora samhällsutmaningar.

Resultaten kommer att presenteras av rektorsrådet för universitetsledningen vid Uppsala universitet.

Pluggar du till spelutvecklare, sjuksköterska, arkeolog eller samhällsplanerare? Eller är du anställd som forskare, lärare eller administrativ personal? Kunskaper från alla discipliner och verksamhetsområden behövs.

Ta chansen att skapa ett hållbart Campus Gotland! 

Lunch ingår för alla anmälda deltagare. Workshopen är öppen från 11:30 – 13:30. Tid för att delta beräknas till cirka 1 timme. Observera att antalet platser är begränsade till 50 personer.

Denna workshop är ett samarbete mellan Swedesd och GHOST och sker inom ESD Learning Lab på förfrågan av Uppsala universitet.

Registrera dig här doit.medfarm.uu.se/kurt13967

Denna workshop är ett samarbete mellan Swedesd och GHOST och sker inom ESD Learning Lab på förfrågan av Uppsala universitet.

#pathwaysCG