Samtal om Visby världsarv - en levande och hållbar stadskärna?

Varmt välkomna på det första samtalet i en serie om Visby världsarv - ett samarbete mellan Världsarvskontoret vid Region Gotland och Sustainable Heritage Research Forum.

I panelen ingår

- Linnéa Grimstedt, Gotlands kulturrum

- Roy Abd-El Ahad, fastighetsägare

- Eva Ahlin, regionråd

- Jörgen Renström, regionantikvarie

Länk till evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1810296775782148/