Sustainability Talks - Sustainability Symposium 2019 (Campus Gotland PoP)

Studenter från Kandidatprogram i miljövetenskap; Masterprogram i hållbar destinationsutveckling; Kulturarv och hållbarhet - Masterprogram i humaniora; och Masterprogram i hållbart företagande och ledning presenterar sina uppsatser.

Seminariet är en del av Campus Gotland PoP där avgångsstudenter från ett antal program på Campus presenterar sina studentuppsatser och examensarbeten på ett populärvetenskapligt sätt.

 

Program: http://files.webb.uu.se/uploader/1452/CG-PoP-2019-Schema.pdf