Information om utlandsstudier

  • Datum: –13.00
  • Plats: Campus Gotland Sal B22
  • Arrangör: Avdelningen för internationalisering
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Seminarium

Vill du läsa kurser utomlands under 1-2 terminer? Nästa ansökningstillfälle är öppet 22 oktober - 22 november 2019. Då söker man till studier som börjar höstterminen 2020.


Våra internationella handläggare berättar om dina möjligheter att studera eller göra praktik/fältstudier utomlands.

-------------------------------------------------

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Läs mer om utbytesstudier vid universitetet här.