Lunchseminarium: Energiomställning på Gotland

  • Datum: –13.00
  • Plats: Campus Gotland E22
  • Föreläsare: Rafael Waters - Professor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitet och förnybar kraftproduktion, Andrew Naylor - Forskare vid Institutionen för kemi, Batteriforskning och framtidens energisystem, och Johanna Liljenfeldt - Forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Projektkoordinator för Energiomställning Gotland 100%
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Lina Emilsson
  • Seminarium

Ett lunchseminarium på ett aktuellt tema - med lunchmacka vid registrering!

Delta i ett seminarium med fokus på energiomställning och hur akademi och samhället är, kan och/eller bör samverka för en hållbar framtid. Lyssna på tre talare som presenterar sin forskning om hållbarhetsutmaningar i städer, energilagring och aktiviteter inom projektet Energiomställning Gotland.

Tid: 20 September, 12:00-13:00
Plats: Campus Gotland, Sal E22 (i Almedalsbiblioteket)
Registrering: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14555

Seminariet kommer hållas på engelska.

Lunchmackor (veganska) kommer serveras från 11:30.

TALARE:

Rafael Waters - Professor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitet och förnybar kraftproduktion samt projektledare för STUNS - en förening för samarbete mellan Uppsala universitet, näringslivet och den offentliga sektorn.
Rafael kommer diskutera hur regioner kan ta sig an hållbarhetsutmaningar i växande städer. 

Andrew Naylor - Forskare vid Institutionen för kemi, Batteriforskning och framtidens energisystem. 
Andrew kommer att fokusera på behovet av energilagring och grundforskning för en hållbar energiomställningsprocess.

Johanna Liljenfeldt - Forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Projektkoordinator för Energiomställning Gotland 100%. 
Johanna kommer att presentera projektet Energiomställning Gotland och addressera implikationen av en energiövergång för olika aktörer i samhället.

Energiomställning Gotland

Facebook-event för seminariet


Välkomna!