Disputation på Campus Gotland

Monica Norberg försvarar sin avhandling "Engagerat ledarskap för att skapa förutsättningar för allas delaktighet, Utgångspunkter i kvalitetsarbetet".

Opponent vid disputationen: Professor Kristen Snyder, Mittuniversitetet.

Monica Norberg verkar vid institutionen för teknikvetenskaper/avdelningen för kvalitetsteknik och hon är också utbildningsledare inom rektorsutbildningen vid Uppsala universitet.

Välkomna!