Keri Facer: Learning to live with a lively planet

Learning to live with a lively planet: the renewal of the university’s mission in the era of climate change

Välkommen till en föreläsning med Keri Facer, innehavare av Zennströms gästprofessur i klimatledarskap vid Uppsala universitet:

"This lecture will reflect on the history, present reality and possible future of the western research university. It will argue that a key task of the university this century will be to enable a profound civilisational shift to living with a planet that is newly alive to us. The talk will explore how traditional universities and emerging ecoversities are taking up this challenge and make the case for the most radical reinvention of the university since the enlightenment."

Föreläsningen som ges på engelska äger rum i Uppsala (Universitetshuset, sal X) och livesänds i B24 på Campus Gotland. Om du inte har möjlighet att delta kan du se seminariet via den här länken: http://media.medfarm.uu.se/play/video/9204/livestream 
En inspelning av seminariet kommer tillgängliggöras senare.

Efter föreläsningen kommer en diskussion äga rum i B26 på Campus Gotland med fokus på de hot som vår planet utsätts för och vad vi som individer kan göra. Studenter som på olika sätt engagerar sig i påverkansarbete kommer presentera hur de arbetar och uppmuntra till diskussion kring frågor om demokrati, miljörättvisa och aktivism.