Sustainability Talks: Sustainability in the Reality of War

  • Datum: –18.00
  • Plats: Campus Gotland B25-B27
  • Föreläsare: Hady Kareka
  • Webbsida
  • Arrangör: Campus Gotland
  • Kontaktperson: Marije
  • Utställning

Sustainability in the Reality of War

Ofta när vi pratar om hållbarhet handlar det om att försöka minska våra utsläpp genom att flyga mindre, källsortera eller på andra sätt ändra vår konsumtion. Men för många människor är detta helt vidkommande, de lever i krigets verklighet. 

Under det här seminariet kommer fotografen Hady Kareka, som bor på Gotland, visa några av sina bilder från krigsdrabbade områden i Mellanöstern med fokus på Irak. Presentationen formar ett öppet samtal om krig, konflikt och utsatthet i relation till hållbar utveckling där du som deltagare får utrymme att reflektera och interagera tillsammans med andra. Vi vill påpeka att starka och berörande bilder kommer att visas.

 

Seminariet är öppet för alla som är intresserade. Välkommen!