Basic Sweden - Intercultural and comparative perspectives on Sweden

  • Datum: –18.00
  • Plats: Campus Gotland D24
  • Föreläsare: Stefan Myrgård
  • Arrangör: Campus Gotland
  • Kontaktperson: Stefan Myrgård
  • Utbildning

'Educational systems in Sweden. Pedagogical traditions.'

Under hösten bjuder Uppsala universitet - Campus Gotland in internationella studenter till en seminarieserie med fokus på hur det kan vara att leva i Sverige. Under fyra kurstillfällen i november pratar vi om det "svenska" och skillnader mellan olika kulturer och länder som man kan ha nytta av i vardagen.

Antalet platser är begränsat till 20 deltagare per kurstillfälle. Vänligen registrera dig vid receptionen eller via mail till kursledare Stefan Myrgård stefan.myrgard@edu.uu.se. Kursen hålls på engelska.

Välkommen till (basic) Sweden!

Kommande seminarier:

18 Nov 'Cultures, traditions and religions. Core Values and democratic institutions.'
25 Nov 'Future of Sweden. Towards an Intercultural and International society…or?'