Välkomna till Metodlabbet!

Nu slår vi upp dörrarna till vårt metodlabb! Välkomna till en presentation där vi sätter konsumentbeteendeforskning under lupp.

Konsumentbeteende under lupp. Här diskuterar vi svårigheten med att mäta konsumentbeteende och köpbeslut samt diskuterar om/hur experiment med fysiologiska mått (såsom ögonrörelser och hjärnavbildning) kan mäta konsumentbeteende.

 

Om metodlabbet

Metodlabbet är ett initiativ från företagsekonomiska institutionen, med syfte att skapa en campusöverskridande plattform för forskningsmetod. Metodlabbets syfte är att möjliggöra utveckling av expertis kring metodfrågor samt möjlighet för studenter, doktorander och forskare att få kunskap om olika forskningsmetoder, diskutera metodfrågor och praktisk träna kring sina färdigheter gällande forskningsmetod.