Öppet informationsmöte inför nominering av ledamöter för övriga anställda till Universitetskollegiet

  • Datum: –14.00
  • Plats: Universitetshuset I Uppsala: universitetshuset, sal IX. På Gotland: sal E45
  • Kontaktperson: Patrik Wallin
  • Telefon: 070-167 9345
  • Internt

Genomgång av nomineringsförfarandet. Urvalsgruppen finns på plats och svarar på frågor.

Urvalsgruppen består av:
Patrik Wallin (ordförande), verksamhetsutvecklare vid Planeringsavdelningen

Annika Björklund (vice ordförande), vik. enhetschef vid enheten för gemensam service  - Campus Gotland

Thomas Fredengren, fundraiser vid Development Office

Anne-Christine Norlén, universitetsadjunkt vid institutionen for ABM.

Anette McLoughlin, chefsadministratör vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Carl-Johan Fridén, 1:e forskningsingenjör vid institutionen för fysik och astronomi.

Fullständig information gällande nomineringsförfarandet https://mp.uu.se/web/nyheter/-/nominering-av-ledamoter-for-ovriga-anstallda-till-universitetskollegiet-for-mandatperioden-2019-10-15-2022-10-14

Campus Gotland ger möjlighet att delta i mötet via videokonferens i sal E45.

Öppet informationsmöte inför nominering av ledamöter för övriga anställda till Universitetskollegiet