Svenska helgtraditioner

  • Datum: –16.00
  • Plats: Campus Gotland B11
  • Föreläsare: Ulf Palmenfelt, Mikael Norrby
  • Arrangör: Campus Gotland
  • Kontaktperson: Annika Jörnemark
  • Telefon: +46 498 10 82 25
  • Föreläsning

Ulf Palmenfelt, professor emeritus vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, och Mikael Norrby, universitetsguiden, berättar om några helgdagar som är viktiga i Sverige och varför och hur vi firar dem. Föreläsningen ges på engelska.