Open Conversations on the Potential for New Teaching on Sustainability at Campus Gotland

  • Datum:
  • Plats: Campus Gotland
  • Föreläsare: Keri Facer, Susanna Barrineau
  • Webbsida
  • Arrangör: Campus Gotland, SWEDESD, Zennström Climate Change Leadership Initiative
  • Kontaktperson: Susanna Barrineau
  • Workshop

Forskare, lärare och studenter vid Campus Gotland är inbjudna till en temavecka med fokus på hållbarhet inom utbildning.

Det här initiativet syftar till att bygga kunskap om hur pågående kurser och program skulle kunna utvecklas för att möta och hantera vår tids hållbarhetsfrågor, kartlägga befintliga kompetenser och kapaciteter inom området, samt arbeta fram förslag på nya kurser och metoder i syfte att stärka utbildningen vid Campus Gotland. 

Veckan leds av Keri Facer, klimatforskare och innehavare av Zennströms gästprofessur i klimatledarskap vid Uppsala universitet, tillsammans med Susanna Barrineau, projektkoordinator vid Swedesd. Evenemanget genomförs på engelska.

PROGRAM

February 3 (for staff and students) room D24
09:30-11:30 | 13:30-15:30
 Try out different pedagogical practices. Preliminary topics are decolonizing the curricula, futures approaches, and interdisciplinarity. Two morning sessions and two afternoon sessions. Choose one or more workshops to attend.

February 4 (for students only) room D24
09:30-11:30
 What are the gaps in your education related to sustainability? 

February 5 (for staff only) room D24
09:30-11:30
 Working with existing courses: locating gaps and room for change.

(Public event) Maltfabriken, Campus Gotland Restaurant
14:30 - 16:30 Sustainability Talks with Keri Facer  'Learning to live with a lively planet (2) What does climate change mean for intergenerational relations on Gotland?’

February 6 (for staff only) room B42
09:30-11:30
 New idea brainstorming. Developing undergraduate, master, and PhD education on campus. 
13:30-15:30 New idea brainstorming. Developing undergraduate, master, and PhD education on campus.

Facilitators

Keri Facer, Visiting professor at Department of Earth Sciences, Natural Resources and Sustainable Development; Climate Change Leadership; Susanna Barrineau, Project coordinator at SWEDESD - Swedish International Centre of Education for Sustainable Development