Sista anmälningsdag till Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning Distriktssköterska

Programmet "Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet, 75 hp" startar på Campus Gotland hösten 2020.

Anmälan till programmet görs via Antagning.se mellan 17 februari - 16 mars 2020.

Läs mer om programmet på vår webbplats.