Välkomna till en presentation om gruppetnologi i Metodlabbet!

  • Datum: –15.30
  • Plats: Campus Gotland E31
  • Föreläsare: Markus Hällgren, Handelshögskolan i Umeå
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Anna-Carin Nordvall
  • Telefon: 0498-108397
  • Föreläsning

Professor Markus Hällgren från Handelshögskolan, Umeå universitet pratar om forskningsmetoden gruppetnologi  som han har använt i sin forskning där han följt klättrare på Mount Everest.

Markus Hällgrens forskar om beslutsfattande i extrema miljöer och hur gruppdynamik och ledarskap påverkas av olika faktorer i denna miljö. Markus kommer prata om de svårigheter, fördelar och nackdelar han upplevt i sin roll som forskare där han både behövt att hålla sig objektiv i det som sker men också vara tvungen att agera som en del i en grupp.

Presentationen hålls på engelska.

Välkommen!