Information om utlandsstudier

  • Datum: –13.00
  • Plats: Campus Gotland Sal B23
  • Arrangör: Avdelningen för internationalisering
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Seminarium

Vill du läsa kurser utomlands under 1-2 terminer? Nästa ansökningstillfälle är öppet 15 april - 15 maj 2020. Då söker man till studier som börjar vårterminen 2021.

Våra internationella handläggare berättar om dina möjligheter att studera eller göra praktik/fältstudier utomlands.

Evenemanget på Facebook.
-------------------------------------------------
Avdelningen för internationaliserings aktiviteter på Campus Gotland - våren 2020: http://www.cg.uu.se/student/utland/aktiviteter/

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Läs mer om utbytesstudier vid universitetet här.