Hållbar energi för alla eller alla för hållbar energi? 

  • Datum: –16.00
  • Plats: Fenomenalen Skeppsbron 4, 621 57 Visby
  • Föreläsare: Johanna Liljenfeldt, Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi
  • Webbsida
  • Arrangör: Fenomenalen Science Center Gotland, Campus Gotland
  • Kontaktperson: Anna Kahlbom
  • Utbildning

På det här seminariet kommer vi att diskutera hur energin tar plats i våra liv, hur energisystem kan komma att förändras och hur detta påverkar oss. Vi reflekterar över hur vi själva kan påverka energiomställningen och vilken roll skola, lärare och elever kan ha. 

Världens länder ska arbeta för att energisystem ska bli mer energieffektiva, förnybara och tillförlitliga samt att energi är allmänt tillgängligt och ekonomiskt överkomligt (FN:s globala hållbarhetsmål 7 Hållbar energi för alla). Energiomställningen är till viss del en fråga för forskare och ingenjörer, men om vi ska klara av att uppnå målet behöver människor i alla delar av samhället involveras. 

Johanna Liljenfeldt forskar och undervisar om energiomställning vid Uppsala universitet; Campus Gotland. Utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv fokuserar hon på energifrågor kopplade till samhällsplanering, deltagande och demokrati. De senaste åren har hon arbetat inom ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som studerar energiomställningen på Gotland. 

Anmäl dig nu till anna.kahlbom@edu.gotland.se Vi bjuder på fika! Kostnadsfritt.